Teenused

Teie käsutuses on põhjalik oskusteave

Tutvuge meie ulatusliku valikuga professionaalseid teenuseid, mis on kohandatud teie müügikoha külmiku nõuete täitmiseks

 

Kaubanduskülmiku evolutsioon tervikliku jätkusuutlikkuse suunas nõuab teenuseid, mis hõlmavad kogu toote elutsükli. Epta seab end üles kui terviklik teenusepakkuja kommertskülmikute süsteemidele, hõlmates müügikoha kujundamist, külmikusüsteeme, külmkappmööblit, paigaldamist, hooldust ja elutsükli haldamist.


Avasta kohe meie teenused või võta meiega ühendust rohkemate detailide saamiseks!

Eel-müügiteenused

Järelteenindusteenused