Epta People

Kus värsked mõtlejad õitsevad

Inimesed on meie kõige tähtsam ressurss.

 

Epta Central North Europe on tugev Euroopa kaubanduslike külmutuslahenduste pakkuja, kuhu kuulub üle 1600 külmutusprofessionaali 11 riigist. Meie pühendumus ületab pelgalt varustamise; me kasutame oma teadmisi, oskusi ja pädevusi, et kohandada optimaalseid lahendusi klientidele toidukaubanduses, mugavuspoodides ja toitlustusteenustes, tagades kasu tulevastele põlvedele.

Meie põhimõtted on võrdsus ja kaasatus, hinnates mitmekesisust kõigis selle vormides. Sõltumata rassist, usust, nahavärvist, rahvuslikust päritolust, soost, sooidentiteedist, seksuaalsest orientatsioonist, east, abieluseisundist või puude staatusest, hoiame võrdse võimaluse keskkonda.

Meie pühendumus laieneb meie #EptaPeople'ile, kelle panused viivad meid edule. Tänu nende jõupingutustele pakume terviklikke kaubanduslikke külmutuslahendusi, mis põhinevad jätkusuutlikkusel, innovatsioonil ja kliendirahulolul.

Epta D&I Manitesto

Meie pühendumus mitmekesisuse väärtustamisele

Epta on koht, kus värsked mõtlejad õitsevad.

 

Meie eetose tuumaks on pühendumus mitmekesiste oskuste ja talentide edendamisele. Me paneme suurt rõhku oma #EptaPeople kuulamisele ja julgustame neid aktiivselt oma tulevikku kujutlema. Arendades individuaalseid võimeid ja muutes kirgi dünaamilisteks karjääriteedeks, püüame luua pidevalt areneva, väljakutseid esitava ja inspireeriva keskkonna.

Life at Epta

Liitu meiega