Epta People

Where fresh thinkers bloom

Ihmiset ovat tärkein resurssimme

 

Epta Central North Europe on Euroopassa tärkeä kaupallisten kylmäratkaisuiden toimittaja; sen tiimiin kuuluu yli 1600 kylmäalan asiantuntijaa 11 maassa. Sitoumuksemme on pelkkää tuotteiden toimittamista laajempi; käytämme asiantuntemustamme, taitojamme ja osaamistamme laatiaksemme asiakkaille ihanteelliset ratkaisut ruokakaupoille, convenience-myymälöille ja ruokapalveluille, taaten hyödyn tuleville sukupolville.

Puolustamme tasa-arvoisuuden ja inklusiivisuuden periaatteita ja arvostamme diversiteettiä sen kaikissa muodoissa. Rodusta, uskonnosta, ihonväristä, syntyperästä, sukupuolesta, sukupuolen ilmaisusta, seksuaalisesta suuntauksesta, iästä, siviilisäädystä tai vammaisuudesta riippumatta, ylläpidämme tasa-arvoisten mahdollisuuksien ilmapiiriä.

Omistautuneisuutemme koskee myös ihmisiämme, #EptaPeople, joiden panos tukee menestystämme. Heidän ponnisteluidensa ansiosta voimme toimittaa kattavia kylmäratkaisuja, joiden perusta on kestävyys, innovaatio ja asiakastyytyväisyys.
 

Eptan D&I-julistus

Sitoudumme arvostamaan diversiteettiä

Epta is where fresh thinkers bloom

 

Eetoksemme ytimessä on sitoumus edistää erilaisia taitoja ja kykyjä. Priorisoimme ihmistemme #EptaPeople kuuntelemisen, ja rohkaisemme heitä aktiivisesti suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Yksilöllisiä kykyjä tukemalla ja muuttamalla intohimot dynaamiseksi urakehitykseksi pyrimme luomaan ympäristön, joka on jatkuvasti kehittyvä, haastava ja inspiroiva.

Elämä Eptalla

Liity meihin